Home Mapa Serwisu Kontakt
 

Sklep internetowyPolityka jakości

ISO

W lutym 2002 roku Megarolex otrzymał Certyfikat na zgodność stosowanego w nich systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Nasza ambicją jest stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług i dbałość o satysfakcję naszych Klientów.

Zakresem Certyfikatu został objęty handel:

 • metalami nieżelaznymi
 • częściami zamiennymi do maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych oraz osobowych
 • elektrodami grafitowymi
 • surowcami masowymi

Fakt otrzymania Certyfikatu nie zakończył naszych wysiłków na drodze do zapewnienia wysokiej jakości usług, zobowiązuje nas do dalszego doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług.

Wdrożenie systemu opartego na normie ISO 9001:2000 trwało kilka miesięcy, podczas których przeszkolono personel, audytorów, zidentyfikowano i opisano procedury dotyczące oferowanych usług, przeprowadzono audyty kontrolne ich stosowania, które pozwoliły zidentyfikować problemy a następnie wprowadzono zmiany, które poprawiły jakość. Dzięki wdrożeniu systemu jakości opartego na normie ISO 9001:2000 Megarolex zapewnia wysoką jakość w kluczowych aspektach działalności firmy.

FAIR PLAY

Tytuł "Przedsiębiorstwa Fair Play" nosimy już od dwóch lat. Naszym celem jest utrzymywanie najwyższej jakości usług oraz współpracy z kontrahentami.

Etyka w biznesie jest dla nas bardzo ważna. Wychodzimy z założenia, iż długofalowa, rzetelna strategia oparta na uczciwej współpracy z kontrahentami, przynosi w dłuższej perspektywie czasu znacznie lepsze wyniki. Poważnie traktujemy wszystkich naszych partnerów biznesowych.

Nasze zasady:

 • systematycznie podwyższamy jakość naszych usług
 • rzetelnie rozpatrujemy wszelkie uwagi i życzenia klientów
 • dbamy o naszych pracowników (komfort pracy, szkolenia)
 • wspomagamy charytatywnie ośrodki działalności publicznej (szpitale, szkoły, domy pomocy społecznej, domy kultury, muzea)
 • zawsze dotrzymujemy terminów płatniczych
 • zawsze wywiązujemy się z zawartych umów
 • dostosowujemy naszą ofertę handlową do wymogów rynku
 • przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji
 • przestrzegamy zasad uczciwej reklamy

      

Gazela Biznesu 2005 wg Pulsu Biznesu

W organizowanym przez dziennik "Puls Biznesu" rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm Megarolex Sp. z o.o. otrzymał tytuł Gazeli Biznesu 2005. Tytuły takie są przyznawane firmom, które osiągają najlepsze dobre wyniki finansowe, najbardziej dynamicznie się rozwijają oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi.

Ranking Gazele Biznesu jest od 6 lat organizowany przez redakcję "Puls Biznesu". Podstawowym kryterium doboru firm w rankingu jest szybki i stabilny rozwój, miernikiem którego został uznany procentowy przyrost obrotów. Do zestawienia trafiły jedynie te firmy, które wykazały mocny wzrost tego wskaźnika w trzech kolejnych latach.

Kolejną cechą, na którą oceniający zwracają szczególną uwagę, była przejrzystość firm, rozumiana jako skłonność firm do upubliczniania informacji na swój temat.

Informacje zawarte w rankingu weryfikowane były przez specjalistów z wywiadowni Gospodarczej Cofface Intercredit Warszawa.

Nagroda Gazela Biznesu 2005' jest dla nas kolejnym ważnym wyróżnieniem po certyfikatach Fair Play. Od wielu lat wyznajemy zasadę, że zdobycie zaufania naszych klientów jest wynikiem solidności oraz wysokiej jakości i efektywności zarządzania. To szczególne wyróżnienie wskazuje, że nasza strategia została dostrzeżona i przynosi efekty.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

Ideą Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej jest promowanie rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym, inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa w działalności na rzecz regionu oraz integrowanie przedsiębiorców z samorządami terytorialnymi.

Przy ocenie uczestników branych było pod uwagę wiele aspektów działalności firmy, m. in.: wielkość i rentowność sprzedaży, eksport, innowacyjność stosowanych technologii, dynamika i struktura zatrudnienia, wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych, dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy, relacje z kontrahentami, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty, działalność charytatywna oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

Nie była to więc jedynie ocena samych liczb ale również jakościowe podsumowanie działalności przedsiębiorstw. Wysokie kryteria Konkursu oraz liczne grono starających się o nagrodę stanowią, iż stał się on najważniejszym wyróżnieniem dla podkarpackiego biznesu, przyznawanym corocznie przez najwyższe władze w regionie, gremia gospodarcze i naukowe oraz media.


 
Megarolex Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 587, Rzeszów, Poland | Tel.: +48 17 772 41 87, mobile: +48 731 202 727; Akumulatory sprzedaż det. 17 7723 298 |

megarolex@megarolex.pl