Home Mapa Serwisu Kontakt
 

Sklep internetowyAktualności

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza

2007-09-19

Ideą Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej jest promowanie rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego poprzez prezentację firm o najbardziej pożądanym wizerunku gospodarczym, inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa w działalności na rzecz regionu oraz integrowanie przedsiębiorców z samorządami terytorialnymi.

Przy ocenie uczestników branych było pod uwagę wiele aspektów działalności firmy, m. in.: wielkość i rentowność sprzedaży, eksport, innowacyjność stosowanych technologii, dynamika i struktura zatrudnienia, wielkość poniesionych nakładów inwestycyjnych, dbałość o pracownika i jego rozwój zawodowy, relacje z kontrahentami, wyróżnienia, nagrody, certyfikaty, działalność charytatywna oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

Nie była to więc jedynie ocena samych liczb ale również jakościowe podsumowanie działalności przedsiębiorstw. Wysokie kryteria Konkursu oraz liczne grono starających się o nagrodę stanowią, iż stał się on najważniejszym wyróżnieniem dla podkarpackiego biznesu, przyznawanym corocznie przez najwyższe władze w regionie, gremia gospodarcze i naukowe oraz media.


 
Megarolex Sp. z o.o. 36-002 Jasionka 587, Rzeszów, Poland | Tel.: +48 17 772 41 87, mobile: +48 731 202 727; Akumulatory sprzedaż det. 17 7723 298 |

megarolex@megarolex.pl